Strona główna/Dla Rodziców/Regulamin przedszkola

Regulamin przedszkola

 

Regulamin Przedszkola Publicznego w Gorzycach
na rok szkolny 2020/2021

 1. Praca w przedszkolu odbywa się od godz. 6.30 do 16. 00 przez 5 dni w tygodniu.
  I grupa - oddział od godziny 6.30 do 15.30
  II grupa - oddział od godziny 8:00 do 15:00
  III grupa - oddział od godziny 8:00 do 15:30
  IV grupa - oddział od godziny 8.00 do 16.00
 2. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z powrotem odpowiadają wyłącznie ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną na piśmie przez nich, osobę zapewniającą odbieranemu dziecku pełne bezpieczeństwo, a więc osobę, która może przejąć odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w uzgodnieniu z nauczycielką. Nauczyciel może odmówić oddania dziecka pod opiekę osobie odbierającej, której stan budzi uzasadnione wątpliwości co do
  zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
 4. Opiekun przyprowadzając dziecko jest zobowiązany do zarejestrowania na czytniku jego wejścia i wyjścia z przedszkola za pomocą karty indywidualnie przydzielonej dziecku.
 5. Odbierający dziecko wywołuje go przez domofon i oczekuje na nie w szatni.
 6. Pobyt dziecka w przedszkolu opłacany jest przelewem do 10 każdego miesiąca.
 7. Opłata składa się z dwóch części:
  • za świadczenia dodatkowe udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gorzyce (w 5 godz. pobycie dziecka w przedszkolu realizowana jest podstawa programowa i wtedy pobyt jest za darmo, natomiast każda następna godz. pobytu wynosi 1,00zł , czyli 1,00zł za 6 godz., 2,00zł za 7 godz. i 4,00zł za 9 godz. dodatkowa opłata nie dotyczy dzieci 6-letnich). Za zgłoszony okres nieobecności dziecka w przedszkolu zwracana jest wypłata w formie odpisu w następnym miesiącu. W godz. poza podstawą programową realizowane są zajęcia logopedyczne.
  • za wyżywienie: opłata zmienna, od której wyłącznie za zgłoszony okres nieobecności dziecka zwracana jest wypłata w formie odpisu w następnym miesiącu. Opłata za posiłek dla dzieci wynosi: 5,50zł za trzy posiłki dziennie; 5,00zł za dwa posiłki dziennie; 4,50zł za jeden posiłek dziennie.
 8. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu zatwierdzany jest po pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców.
 9. Szczegółowe przepisy dotyczące pracy przedszkola zapisane są w Statucie Przedszkola Publicznego Kraina Uśmiechu w Gorzycach, z którym wszyscy rodzice mają obowiązek się zapoznać.
 10. Skargi i wnioski oraz propozycje dotyczące pracy przedszkola należy zgłaszać u dyrektora przedszkola.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ważne dokumenty
pdf 2019-11-13 Regulamin przedszkola
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 94
Regulamin przedszkola 199.61KB zobacz
do góry