Opłaty

Opłaty za korzystanie z opieki i wyżywienia

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30-16.00

Przedszkole realizuje 5-cio godzinną podstawę programową w godzinach od 8.00 do 13.00.

Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w postaci zajęć świadczonych przez nauczycieli, w czasie funkcjonowania przedszkola przekraczających czas i zakres realizacji obowiązującej podstawy programowej:

Opłata za korzystanie z opieki

Opłata za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wynosi 1,00 zł za każdą dodatkową godzinę.

Opłaty za korzystanie z wyżywienia

  • śniadanie + obiad - 5,00 zł
  • śniadanie + obiad + podwieczorek - 5,50 zł.

Opłaty pobierane są do 10 każdego miesiąca (z góry za dany miesiąc). Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto.

Z tytułu nieobecności dziecka dokonuje się zwrotów stawki żywieniowej.

Opłaty za zajęcia dodatkowe

Wszystkie zajęcia dodatkowe odbywają się bezpłatnie.

do góry